Vilkår for brug

Sidst opdateret 27. februar 2023

ACCEPT AF VORES JURIDISKE VILKÅR

Vi er Sophyy LLC (virksomhed, "vi", "os", "vores"), en virksomhed registreret i 1942 Broadway Suite 314C, Boulder CO 80302.

Vi driver webstedet http://www.sophyy com ("webstedet") samt alle andre relaterede produkter og tjenester, der henviser til eller linker til disse juridiske vilkår ("de juridiske vilkår") (samlet benævnt "de juridiske vilkår")."Tjenester").

Du kan kontakte os ved at e-mail på contact@sophyy.com .

Disse juridiske vilkår udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, enten personligt eller på vegne af en enhed ("dig"), og sophyy LLC, vedrørende din adgang til og brug af tjenesterne. Du accepterer, at du ved at få adgang til tjenesterne har læst, forstået og accepteret at være bundet af alle disse juridiske vilkår. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE JURIDISKE VILKÅR, ER DET UDTRYKKELIGT FORBUDT FOR DIG AT BRUGE TJENESTERNE, OG DU SKAL STRAKS OPHØRE MED AT BRUGE DEM.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der måtte blive lagt ud på tjenesterne fra tid til anden, er hermed udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at foretage ændringer eller modifikationer af disse juridiske vilkår fra tid til anden. Vi vil advare dig om eventuelle ændringer ved at opdatere datoen for "Sidst opdateret" i disse juridiske vilkår, og du giver afkald på enhver ret til at modtage specifik meddelelse om enhver sådan ændring. Det er dit ansvar med jævne mellemrum at gennemgå disse juridiske vilkår for at holde dig informeret om opdateringer. Du vil være underlagt, og vil blive anset for at være blevet gjort opmærksom på og at have accepteret, ændringerne i eventuelle reviderede juridiske vilkår ved din fortsatte brug af tjenesterne efter datoen for sådanne reviderede juridiske vilkår.

Tjenesterne er beregnet til brugere, der er mindst 13 år gamle. Alle brugere, der er mindreårige i den jurisdiktion, hvor de bor (generelt under 18 år), skal have tilladelse fra og være under direkte opsyn af deres forælder eller værge for at bruge tjenesterne. Hvis du er mindreårig, skal du få din forælder eller værge til at læse og acceptere disse juridiske vilkår.

Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse juridiske vilkår til dine optegnelser.

Regnskaber

For at kunne bruge visse funktioner på webstedet (f.eks. køb af produkter og tjenester (samlet benævnt "produkter" heri) fra webstedet), skal du registrere dig for en konto hos PetMania ("PetMania-konto") og give visse oplysninger om dig selv, som du bliver bedt om i webstedets registreringsformular. Du erklærer og garanterer, at: (a) alle påkrævede registreringsoplysninger, du indsender, er sandfærdige og nøjagtige; (b) du vil opretholde nøjagtigheden af sådanne oplysninger; og (c) din brug af webstedet ikke overtræder nogen gældende lov eller regulering eller vilkårene i denne aftale. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine loginoplysninger til PetMania-kontoen.

Du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der er forbundet med din PetMania-konto (herunder, men ikke begrænset til, køb, brug af webstedet eller korrespondance fra din konto til PetMania). Du accepterer straks at underrette PetMania om enhver uautoriseret brug eller mistanke om uautoriseret brug af din PetMania-konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. Når du giver PetMania en sådan meddelelse, vil PetMania suspendere eller på anden måde sikre din konto for at forhindre fremtidig uautoriseret aktivitet.

VORES TJENESTER

De oplysninger, der gives ved brug af tjenesterne, er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller noget land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med love eller regler, eller som ville underkaste os noget registreringskrav i en sådan jurisdiktion eller et sådant land. Derfor gør de personer, der vælger at få adgang til tjenesterne fra andre steder, det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love er gældende.

Tjenesterne er ikke skræddersyet til at overholde branchespecifikke regler (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act

(FISMA) osv.), så hvis dine interaktioner ville være underlagt sådanne love, må du ikke bruge tjenesterne. Du må ikke bruge tjenesterne på en måde, der overtræder Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

VORES intellektuelle ejendomsret

 

 

 

Med forbehold for din overholdelse af disse juridiske vilkår, herunder afsnittet "FORBUDTE AKTIVITETER" nedenfor, giver vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig licens til:

- få adgang til tjenesterne, og

downloade eller udskrive en kopi af nogen del af indholdet, som du har fået korrekt adgang til.

udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug.

Bortset fra som beskrevet i dette afsnit eller andetsteds i vores juridiske vilkår, må ingen del af tjenesterne og intet indhold af mærker kopieres, reproduceres, samles, genudgives, uploades, postes, vises offentligt, kodes, oversættes, transmitteres, distribueres, sælges, licenseres eller på anden måde udnyttes til noget som helst kommercielt formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Hvis du ønsker at gøre brug af tjenesterne, indholdet eller mærkerne på anden måde end beskrevet i dette afsnit eller andetsteds i vores juridiske vilkår, bedes du rette din anmodning til contact@sophyy.com. Hvis vi nogensinde giver dig tilladelse til at opslå, reproducere eller offentligt vise nogen del af vores tjenester eller indhold, skal du identificere os som ejere eller licensgivere af tjenesterne, indholdet eller mærkerne og sikre, at enhver meddelelse om ophavsret eller ejendomsret vises eller er synlig ved opslåsning, reproduktion eller visning af vores indhold.

Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i og til tjenesterne, indholdet og mærkerne.

Ethvert brud på disse intellektuelle ejendomsrettigheder vil udgøre et væsentligt brud på vores juridiske vilkår, og din ret til at bruge vores tjenester vil ophøre øjeblikkeligt.

Din brug af tjenesten

vi er ejer eller licenshaver af alle intellektuelle ejendomsrettigheder i vores tjenester, herunder alle kildekode-databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik i tjenesterne (samlet "indhold") samt de varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt deri ("mærker")

Vores indhold og mærker er beskyttet af ophavsret og varemærkelovgivning (og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love om illoyal konkurrence) og traktater i USA og rundt om i verden.

Indholdet og mærkerne leveres i eller gennem tjenesterne "SOM DE ER" til din personlige, ikke-kommercielle brug alene.

Din indsendelse og dine bidrag

 

 

Læs venligst dette afsnit og afsnittet "FORBUDTE AKTIVITETER" omhyggeligt igennem, før du bruger vores tjenester, for at forstå (a) de rettigheder, du giver os, og (b) de forpligtelser, du har, når du opslår eller uploader indhold via tjenesterne.

Indsendelser: Ved direkte at sende os spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, feedback eller andre oplysninger om tjenesterne ("indlæg"), accepterer du at overdrage os alle intellektuelle ejendomsrettigheder til sådanne indlæg. Du accepterer, at vi ejer denne indsendelse og har ret til ubegrænset brug og udbredelse til ethvert lovligt formål, kommercielt eller andet, uden anerkendelse eller kompensation til dig.

Bidrag: Tjenesterne kan invitere dig til at chatte, bidrage til eller deltage i blogs, opslagstavler, onlinefora og andre funktioner, hvor du kan oprette, indsende, opslå, vise, overføre, udgive, distribuere eller udsende indhold og materialer til os eller gennem tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, musik, grafik, kommentarer, anmeldelser, vurderingsforslag, personlige oplysninger eller andet materiale ("Bidrag"). Enhver indsendelse, der offentliggøres, skal også behandles som et bidrag.

Du forstår, at bidrag kan ses af andre brugere af tjenesterne og muligvis via tredjepartswebsteder.

Når du opslår Bidrag, giver du os en licens (herunder brug af dit navn, varemærker og logoer): Ved at sende bidrag giver du os en ubegrænset, uigenkaldelig, evig, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fuldt betalt, verdensomspændende ret og licens til at: bruge, kopiere, reproducere, distribuere, sælge, videresælge, offentliggøre, udsende, retitere, gemme, offentligt udføre, offentligt vise, omformatere, oversætte, uddrage (helt eller delvist) og udnytte dine bidrag (herunder, uden begrænsning, dit billede, navn og stemme) til ethvert formål, kommercielt, reklame eller andet, til at udarbejde afledte værker eller inkorporere andre værker af dine bidrag og til at udarbejde afledte værker eller inkorporere andre værker af dine bidrag til ethvert formål, kommercielt, reklame eller andet. reklame eller andet, til at forberede afledte værker af eller inkorporere dine bidrag i andre værker og til at underlicensere de licenser, der er givet i dette afsnit. Vores brug og distribution kan ske i alle medieformater og gennem alle medier.

Denne licens omfatter vores brug af dit navn, firmanavn og franchisenavn, alt efter hvad der er relevant, og alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer og

personlig ano commercian køller vou orovide

Du er ansvarlig for, hvad du lægger op eller uploader: Ved at sende os indlæg og/eller opslå bidrag gennem nogen del af tjenesterne eller ved at gøre

Bidrag, der er tilgængelige via tjenesterne ved at linke din konto via tjenesterne til en af dine sociale netværkskonti, du:

bekræfte, at du har læst og accepterer vores "FORBUDTE AKTIVITETER* og ikke vil poste, sende, offentliggøre, uploade eller transmittere nogen indsendelse via tjenesterne eller poste noget bidrag, der er ulovligt, chikanerende, hadefuldt, skadeligt, ærekrænkende, uanstændigt, mobning, fornærmende, diskriminerende, truende for nogen person eller gruppe, seksuelt eksplicit, falsk, unøjagtigt, bedragerisk eller vildledende;

 • i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, give afkald på alle moralske rettigheder til sådanne indsendelser og/eller bidrag;
 • garantere, at enhver sådan indsendelse og/eller ethvert sådant bidrag stammer fra dig, eller at du har de nødvendige rettigheder og licenser til at indsende sådanne indsendelser og/eller bidrag, og at du har fuld bemyndigelse til at give os de ovennævnte rettigheder i forhold til dine indsendelser og/eller bidrag; og
 • garanterer og erklærer, at dine indsendelser og/eller bidrag ikke udgør fortrolige oplysninger

Du er eneansvarlig for dine indlæg og/eller bidrag, og du accepterer udtrykkeligt at godtgøre os for alle tab, som vi måtte lide på grund af din overtrædelse af (a) dette afsnit, (b) en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller (c) gældende lov.

Vi kan fjerne eller redigere dit indhold: Selvom vi ikke har nogen forpligtelse til at overvåge bidrag, har vi ret til at fjerne eller redigere bidrag til enhver tid uden varsel, hvis vi efter vores rimelige mening anser sådanne bidrag for skadelige eller i strid med disse juridiske vilkår. Hvis vi fjerner eller redigerer sådanne bidrag, kan vi også suspendere eller deaktivere din konto og rapportere dig til myndighederne.

BRUGERREPRÆSENTATION

Ved at bruge tjenesterne erklærer og garanterer du, at: (1) alle registreringsoplysninger, du indsender, vil være sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige; (2) du vil opretholde nøjagtigheden af sådanne oplysninger og straks opdatere sådanne registreringsoplysninger efter behov; (3) du har den juridiske kapacitet, og du accepterer at overholde disse juridiske vilkår; (4) du ikke er under 13 år; (5) du er ikke mindreårig i den jurisdiktion, hvor du bor, eller hvis du er mindreårig, har du fået forældrenes tilladelse til at bruge tjenesterne; (6) du vil ikke få adgang til tjenesterne via automatiserede eller ikke-menneskelige midler, uanset om det er via en bot, et script eller andet; (7) du vil ikke bruge tjenesterne til noget ulovligt eller uautoriseret formål; og (8) din brug af tjenesterne vil ikke overtræde nogen gældende lov eller regulering.

Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller opsige din konto og nægte enhver og al nuværende eller fremtidig brug af tjenesterne eller enhver del deraf).

BRUGERREGISTRERING

 

Du kan blive bedt om at registrere dig for at bruge tjenesterne. Du accepterer at holde din adgangskode fortrolig og vil være ansvarlig for al brug af din konto og adgangskode. Vi forbeholder os ret til at fjerne, tilbagekalde eller ændre et brugernavn, du vælger, hvis vi efter eget skøn finder, at et sådant brugernavn er upassende, uanstændigt eller på anden måde ukorrekt.

PRODUKT

Vi gør alt for at vise farver, funktioner, specifikationer og detaljer for de produkter, der er tilgængelige på tjenesterne, så nøjagtigt som muligt. Vi garanterer dog ikke, at produkternes farver, funktioner, specifikationer og detaljer vil være nøjagtige, komplette, pålidelige, aktuelle eller fri for andre fejl, og din elektroniske skærm afspejler muligvis ikke nøjagtigt de faktiske farver og detaljer på produkterne. Alle produkter er afhængige af tilgængelighed, og vi kan ikke garantere, at varerne er på lager. Vi forbeholder os ret til at udgå af sortimentet til enhver tid uanset årsag.

Priserne på alle produkter kan ændres.

Køb og betaling

Vi accepterer følgende former for betaling:

 • STRIBE
 • VISA 
 • MASTERCARD 
 • AMERICAN EXPRESS

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb, der foretages via tjenesterne. Du accepterer endvidere straks at opdatere konto- og betalingsoplysninger, herunder e-mailadresse, betalingsmetode og betalingskortets udløbsdato, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov. Moms vil blive lagt til prisen på køb, som vi anser for påkrævet. Vi kan til enhver tid ændre priserne. Alle betalinger skal ske i euro og amerikanske dollars.

Du accepterer at betale alle gebyrer til de gældende priser for dine køb og alle gældende forsendelsesgebyrer, og du giver os tilladelse til at opkræve din valgte betalingsudbyder for sådanne beløb, når du afgiver din ordre. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl eller fejl i prisfastsættelsen, selvom vi allerede har anmodet om eller modtaget betaling.

Vi forbeholder os ret til at afvise enhver ordre, der afgives via tjenesterne. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer, der er afgivet af eller under den samme kundekonto, den samme betalingsmetode og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- eller leveringsadresse. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, der efter vores eget skøn ser ud til at være afgivet af forhandlere, forhandlere eller distributører.

VORES intellektuelle ejendomsret

vi er ejer eller licenshaver af alle intellektuelle ejendomsrettigheder i vores tjenester, herunder alle kildekode-databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik i tjenesterne (samlet "indhold") samt de varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt deri ("mærker")

Vores indhold og mærker er beskyttet af ophavsret og varemærkelovgivning (og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love om illoyal konkurrence) og traktater i USA og rundt om i verden.

Indholdet og mærkerne leveres i eller gennem tjenesterne "SOM DE ER" til din personlige, ikke-kommercielle brug alene.

RETURPOLITIK SERVICE

 

Vi accepterer returneringer. Du kan returnere uåbnede varer i den originale emballage inden for 15 dage efter dit køb med kvittering eller købsbevis. Hvis der er gået 15 dage eller mere siden dit køb, kan vi ikke tilbyde dig en refusion eller en ombytning.

Når vi modtager den returnerede vare, undersøger vi den grundigt og giver dig besked via e-mail inden for en rimelig tidsperiode, om du er berettiget til en returnering. Hvis du er berettiget til en returnering, refunderer vi din købspris, og en kredit vil automatisk blive anvendt til din oprindelige betalingsmetode.

Kun varer til normal pris kan refunderes. Udsalgsvarer kan ikke refunderes.

For at følge op på status for din returnering, bedes du kontakte os på contact@sophyy.com

FORBUDTE AKTIVITETER

 

Du må ikke få adgang til eller bruge tjenesterne til noget andet formål end det, vi stiller tjenesterne til rådighed for. Tjenesterne må ikke bruges i forbindelse med nogen kommercielle bestræbelser, undtagen dem, der er specifikt støttet eller godkendt af

Som bruger af tjenesterne accepterer du ikke at:

Systematisk hente data eller andet indhold fra tjenesterne for at oprette eller sammensætte, direkte eller indirekte, en samling, kompilation, database eller mappe uden skriftlig tilladelse fra os.

 • snyde, bedrage eller vildlede os og andre brugere, især i ethvert forsøg på at få fat i følsomme kontooplysninger som f.eks. brugeradgangskoder
 • Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i tjenesterne, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopieringen af indhold eller håndhæver begrænsninger i brugen af tjenesterne og/eller indholdet.
  indeholdt deri
 • nedværdige, ødelægge eller på anden måde skade, efter vores mening, os og/eller tjenesterne.
  Bruge oplysninger, der er indhentet fra tjenesterne, til at chikanere, misbruge eller
  naim anomer person

- Gøre bedre brug af vores supportservices eller forhindre misbrug eller
dårlig opførsel

 • Bruge tjenesterne på en måde, der er uforenelig med gældende love eller bestemmelser.
 • Udføre uautoriseret framing af eller linking til tjenesterne.
 • Uploade eller overføre (eller forsøge at uploade eller overføre) virus, trojanske heste eller andet materiale, herunder overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig udstationering af gentagen tekst), der forstyrrer enhver parts uafbrudte brug og nydelse af tjenesterne eller modificerer, forringer, forstyrrer, ændrer eller forstyrrer brugen, funktionerne, driften eller vedligeholdelsen
  af tjenesterne
 • Deltage i nogen form for automatiseret brug af systemet, såsom at bruge scripts til at sende
  commens or messaces. or usinoany caraminino. rooos. or simiar caw

indsamlings- og ekstraktionsværktøjer.

-Fjerne copyright eller anden meddelelse om ejendomsret fra ethvert indhold.

- Alemoro udgive sig for at være en anden bruger eller person eller bruge brugernavnet på
en anden bruger

Uploade eller transmittere (eller forsøge at uploade eller transmittere) materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamlings- eller transmissionsmekanisme, herunder, men ikke begrænset til, clear graphics interchange formats ("gifs*), 1×1 pixels, web bugs, cookies eller andre lignende enheder (undertiden omtalt som

"spyware" eller "passive indsamlingsmekanismer" eller "poms").

 • Forstyrre, afbryde eller skabe en unødig byrde for tjenesterne eller de netværk eller tjenester, der er forbundet med tjenesterne.
 • Chikanere, irritere, skræmme eller true nogen af vores medarbejdere eller agenter, der er involveret i at levere nogen del af tjenesterne til dig.
 • Forsøge at omgå enhver foranstaltning i tjenesterne, der er designet til at forhindre eller begrænse adgangen til tjenesterne eller enhver del af tjenesterne.
  Kopiere eller tilpasse tjenesternes software, herunder men ikke begrænset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.
  Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, dechifrere, dekompilere, adskille eller foretage reverse engineering af software, der omfatter eller på nogen måde udgør en del af tjenesterne.
 • Bortset fra hvad der kan være resultatet af standard søgemaskine eller internet browser brug, bruge, lancere, udvikle eller distribuere ethvert automatiseret system, herunder uden begrænsning, enhver spider, robot, snydeværktøj, scraper eller offline læser, der får adgang til tjenesterne, eller bruge eller lancere ethvert uautoriseret script eller anden software.
 • Bruge en indkøbsagent eller indkøbsagent til at foretage køb på tjenesterne
 • Gøre uautoriseret brug af tjenesterne, herunder indsamle brugernavne.
  og eller e-mail-adresser på brugere ad elektronisk eller anden vej med det formål at
  at sende uopfordret e-mail eller oprette brugerkonti ved hjælp af automatiserede midler eller
  under rejse ordenses
 • Bruge tjenesterne som en del af et forsøg på at konkurrere med os eller på anden måde bruge
 • Tjenesterne og/eller Indholdet til nogen indtægtsskabende bestræbelse eller kommerciel virksomhed.
 • Brug tjenesterne til at annoncere eller sælge varer og tjenester.

BRUGERGENEREREDE BIDRAG

 

Tjenesterne kan invitere dig til at chatte, bidrage til eller deltage i blogs, opslagstavler, onlinefora og andre funktioner og kan give dig mulighed for at oprette, indsende, opslå, vise, overføre, pertormere, udgive, distribuere eller udsende indhold og materialer til os eller på tjenesterne, herunder men ikke begrænset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafik, kommentarer, forslag eller personlige oplysninger eller andet materiale (samlet kaldet "Bidrag"). Bidrag kan ses af andre brugere af tjenesterne og via tredjepartswebsteder. Som sådan kan alle bidrag, du sender, blive behandlet som ikke-fortrolige og ikke-proprietære. Når du opretter eller stiller Bidrag til rådighed, erklærer og garanterer du dermed, at:

- Oprettelsen, distributionen, transmissionen, den offentlige fremvisning eller udførelsen og adgangen til, downloadingen eller kopieringen af dine bidrag krænker ikke og vil ikke krænke ejendomsretten, herunder men ikke begrænset til ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller moralske rettigheder for nogen tredjepart.
Du er skaberen og ejeren af eller har de nødvendige licenser og rettigheder.

samtykker, frigiver og giver tilladelse til at bruge og give os, tjenesterne og andre brugere af tjenesterne tilladelse til at bruge dine bidrag på enhver måde, som tjenesterne og disse juridiske vilkår giver mulighed for.

 • Du har skriftligt samtykke, frigivelse og/eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar person i dine bidrag til at bruge navnet eller billedet på hver enkelt identificerbar person for at muliggøre inkludering og brug af dine bidrag på enhver måde, der er omhandlet i tjenesterne og disse juridiske vilkår.
 • Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige eller vildledende.

Dine bidrag er ikke uopfordrede eller uautoriserede reklamer, reklamemateriale, pyramidespil, kædebreve, spam, masseforsendelser eller andre former for opfordringer.

 • Dine bidrag er ikke uanstændige, uanstændige, liderlige, beskidte, voldelige, chikanerende, injurierende, bagvaskende eller på anden måde anstødelige efter vores vurdering)
 • Dine bidrag latterliggør, håner, nedgør, intimiderer eller misbruger ikke
 • Dine bidrag må ikke bruges til at chikanere eller true (i juridisk forstand) nogen anden person eller til at fremme vold mod en bestemt person eller gruppe af personer.
 • Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lov, forordning eller regel.
 • Dine bidrag ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder til privatlivets fred eller reklame.
 • Dine bidrag ikke overtræder nogen gældende lov om børnepornografi eller på anden måde er beregnet til at beskytte sundheden eller velbefindende af

- Dine svar omfatter ikke ofte kommentarer, der er forbundet med
til race, nationalitet, køn, kønsforskelle eller fysisk oprindelse,

- Dine bidrag overtræder ikke på anden måde eller linker ikke til materiale, der overtræder nogen bestemmelse i disse juridiske vilkår eller nogen gældende lov eller forskrift.

Enhver brug af tjenesterne i strid med ovenstående overtræder disse juridiske vilkår og

kan resun. amono oner miner. ernaton eller suspension eller vour nons at bruge mig

Tjenester

BIDRAGSLICENS

 

Ved at sende dine bidrag til nogen del af tjenesterne, giver du automatisk. og du erklærer og garanterer, at du har ret til at give os en ubegrænset, uigenkaldelig, evig, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fuldt betalt, verdensomspændende ret og licens til at hoste, bruge, kopiere, reproducere, afsløre, sælge, videresælge, offentliggøre, udsende, retitle, arkivere, gemme, cache, offentligt udføre, offentligt vise, omformatere, oversætte, transmittere, uddrage (helt eller delvist) og distribuere sådanne bidrag (herunder, uden begrænsning, dit billede og din stemme) til ethvert formål, kommercielt, reklamemæssigt eller andet, og til at udarbejde afledte værker af eller inkorporere sådanne bidrag i andre værker og give og autorisere underlicenser til det foregående. Brugen og distributionen kan ske i alle medieformater og gennem alle mediekanaler.

Denne licens gælder for enhver form, medie eller teknologi, der nu er kendt eller senere udviklet, og omfatter vores brug af dit navn, firmanavn og franchisenavn, alt efter hvad der er relevant, og alle de varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer og personlige og kommercielle billeder, du leverer. Du giver afkald på alle moralske rettigheder i dine bidrag, og du garanterer, at moralske rettigheder ikke på anden måde er blevet gjort gældende i dine bidrag.

Vi hævder ikke nogen ejendomsret over dine Bidrag. Du bevarer det fulde ejerskab af alle dine Bidrag og alle intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der er forbundet med dine Bidrag. Vi er ikke ansvarlige for nogen erklæringer eller repræsentationer i dine Bidrag, som du leverer i noget område på Tjenesterne.

Du er eneansvarlig for dine bidrag til tjenesterne, og du accepterer udtrykkeligt at fritage os for ethvert ansvar og at afstå fra enhver retssag mod os vedrørende dine bidrag.

Vi har ret til, efter eget og absolut skøn, (1) at redigere, redigere eller på anden måde ændre bidrag; (2) at omkategorisere bidrag for at placere dem på mere passende steder på tjenesterne; og (3) at forhåndsscreene eller slette bidrag til enhver tid og af enhver grund, uden varsel. Vi har ingen forpligtelse til at overvåge dine Bidrag

RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSER

Vi kan give dig områder på tjenesterne, hvor du kan skrive anmeldelser eller bedømmelser. Når du skriver en anmeldelse, skal du overholde følgende kriterier: (1) Du skal have førstehåndserfaring med den person/enhed, der anmeldes: (2) dine anmeldelser må ikke indeholde fornærmende bandeord eller krænkende, racistisk, stødende eller hadefuldt sprog; (3) dine anmeldelser må ikke indeholde diskriminerende referencer baseret på religion, race, køn, national oprindelse, alder, civilstand, seksuel orientering eller handicap; (4) dine anmeldelser må ikke indeholde referencer til ulovlig aktivitet; (5) du må ikke være tilknyttet konkurrenter, hvis du skriver negative anmeldelser; (6) du må ikke drage konklusioner om lovligheden af adfærd; (7) du må ikke skrive falske eller vildledende udsagn; og (8) du må ikke organisere en kampagne, der opfordrer andre til at skrive anmeldelser, hvad enten de er positive eller negative.

negaliv

Vi kan acceptere, afvise eller fjerne anmeldelser efter eget skøn. Vi har absolut ingen forpligtelse til at screene anmeldelser eller slette anmeldelser, selv hvis nogen anser

anmeldelser ukorrekte eller unøjagtige Anmeldelser er ikke godkendt hr lis og ikke

nødvendigvis repræsenterer vores meninger eller synspunkterne hos nogen af vores tilknyttede selskaber eller partnere. Vi påtager os intet ansvar for nogen anmeldelse eller for nogen krav, forpligtelser eller tab som følge af nogen anmeldelse. Ved at indsende en anmeldelse giver du os hermed en evig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, overdragelig og underlicenserbar ret og licens til at reproducere, ændre, oversætte, overføre på enhver måde, vise, udføre,

anoror ostrone a contentrelatnono revew

TREDJEPARTSWEBSTEDER OG -INDHOLD

 

 

Tjenesterne kan indeholde (eller du kan blive sendt via webstedet links til andre websteder ("Tredjepartswebsteder") samt artikler, fotografier, tekst, grafik, billeder, design, musik. lyd, video, information, applikationer. software og andet indhold eller elementer, der tilhører eller stammer fra tredjeparter (*Tredjepartsindhold"). Sådanne tredjepartswebsteder og tredjepartsindhold undersøges, overvåges eller kontrolleres ikke for nøjagtighed, hensigtsmæssighed eller fuldstændighed af os, og vi er ikke ansvarlige for tredjepartswebsteder, der er adgang til via tjenesterne, eller tredjepartsindhold, der er lagt ud på, tilgængeligt via eller installeret fra tjenesterne, herunder indhold, nøjagtighed, krænkelse, meninger, pålidelighed, privatlivspraksis eller andre politikker på eller indeholdt i tredjepartswebstederne eller tredjepartsindholdet. Inkludering af, link til eller tilladelse til brug eller installation af tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold indebærer ikke godkendelse eller opbakning hertil.

af os. Hvis du beslutter dig for at forlade tjenesterne og få adgang til tredjepartswebsteder eller at bruge eller installere tredjepartsindhold, gør du det på egen risiko, og du skal være opmærksom på, at disse juridiske vilkår ikke længere gælder. Du bør gennemgå de gældende vilkår og politikker, herunder praksis for beskyttelse af personlige oplysninger og dataindsamling, for ethvert websted, som du navigerer til fra tjenesterne, eller i forbindelse med applikationer, som du bruger eller installerer fra tjenesterne. Ethvert køb, du foretager via tredjepartswebsteder, vil ske via andre websteder og fra andre virksomheder, og vi påtager os intet ansvar overhovedet i forhold til sådanne køb, som udelukkende er mellem dig og den relevante tredjepart. Du accepterer og anerkender, at vi ikke støtter de produkter eller tjenester, der udbydes på tredjepartswebsteder, og du skal holde os uden skyld i enhver skade forårsaget af dit køb af sådanne produkter eller tjenester. Derudover skal du holde os ansvarsfri for eventuelle tab, du måtte lide, eller skader, du måtte blive påført i forbindelse med eller som følge af tredjepartsindhold eller enhver kontakt med tredjepartswebsteder.

VORES intellektuelle ejendomsret

vi er ejer eller licenshaver af alle intellektuelle ejendomsrettigheder i vores tjenester, herunder alle kildekode-databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik i tjenesterne (samlet "indhold") samt de varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt deri ("mærker")

Vores indhold og mærker er beskyttet af ophavsret og varemærkelovgivning (og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love om illoyal konkurrence) og traktater i USA og rundt om i verden.

Indholdet og mærkerne leveres i eller gennem tjenesterne "SOM DE ER" til din personlige, ikke-kommercielle brug alene.

ANNONCØRER

 

Vi tillader annoncører at vise deres reklamer og andre oplysninger i bestemte

områder af tjenesterne, såsom sidebar-reklamer eller bannerreklamer

. Vi har

Vi stiller blot plads til rådighed til at placere sådanne reklamer, og vi har intet andet forhold til annoncørerne.

PRIVATPOLITIK

 

Vi bekymrer os om databeskyttelse og sikkerhed. Ved at bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af vores privatlivspolitik, der er offentliggjort på tjenesterne, og som er indarbejdet i disse juridiske vilkår. Vær opmærksom på, at tjenesterne er hostet i Hong Kong. Hvis du tilgår tjenesterne fra en anden region i verden med love eller andre krav til indsamling, brug eller videregivelse af personoplysninger, der adskiller sig fra gældende love i Hong Kong, overfører du dine data til Hong Kong gennem din fortsatte brug af tjenesterne, og du giver udtrykkeligt samtykke til, at dine data overføres til og behandles i Hong Kong. Desuden accepterer, anmoder eller anmoder vi ikke bevidst om oplysninger fra børn eller markedsfører bevidst til børn. Derfor, i overensstemmelse med den amerikanske Children's Online Privacy Protection Act, hvis vi modtager faktisk viden om, at nogen under 13 år har givet os personlige oplysninger uden det nødvendige og verificerbare forældresamtykke, vil vi slette disse oplysninger fra tjenesterne så hurtigt, som det med rimelighed er praktisk muligt.

SERVICEADMINISTRATION

 

Vi forbeholder os ret, men ikke pligt, til at: (1) overvåge tjenesterne for overtrædelser af disse juridiske vilkår: (2) tage passende retslige skridt mod enhver, der efter vores eget skøn overtræder loven eller disse juridiske vilkår, herunder uden begrænsning. anmelde en sådan bruger til de retshåndhævende myndigheder; (3) efter eget skøn og uden begrænsning afvise, begrænse adgangen til, begrænse tilgængeligheden af eller deaktivere (i det omfang det er teknologisk muligt) ethvert af dine bidrag eller enhver del deraf; (4) efter eget skøn og uden begrænsning, varsel eller ansvar at fjerne fra tjenesterne eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store eller på nogen måde er belastende for vores systemer; og (5) på anden måde administrere tjenesterne på en måde, der er designet til at beskytte vores rettigheder og ejendom og til at lette tjenesternes korrekte funktion.

Privatlivspolitik

 

Vi bekymrer os om databeskyttelse og sikkerhed. Ved at bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af vores privatlivspolitik, der er offentliggjort på tjenesterne, og som er indarbejdet i disse juridiske vilkår. Vær opmærksom på, at tjenesterne er hostet i Hong Kong. Hvis du tilgår tjenesterne fra en anden region i verden med love eller andre krav til indsamling, brug eller videregivelse af personoplysninger, der adskiller sig fra gældende love i Hong Kong, overfører du dine data til Hong Kong gennem din fortsatte brug af tjenesterne, og du giver udtrykkeligt samtykke til, at dine data overføres til og behandles i Hong Kong. Desuden accepterer, anmoder eller anmoder vi ikke bevidst om oplysninger fra børn eller markedsfører bevidst til børn. Derfor, i overensstemmelse med den amerikanske Children's Online Privacy Protection Act, hvis vi modtager faktisk viden om, at nogen under 13 år har givet os personlige oplysninger uden det nødvendige og verificerbare forældresamtykke, vil vi slette disse oplysninger fra tjenesterne så hurtigt, som det med rimelighed er praktisk muligt.

LØBETID OG OPSIGELSE

 

 

Disse juridiske betingelser forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger tjenesterne.

UDEN AT BEGRÆNSE NOGEN ANDEN BESTEMMELSE I DISSE JURIDISKE VILKÅR, FORBEHOLDER VI OS RETTEN TIL, EFTER EGET SKØN OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR, AT NÆGTE ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTERNE (HERUNDER BLOKERING AF VISSE IP-ADRESSER), TIL ENHVER PERSON AF EN ELLER ANDEN GRUND ELLER UDEN GRUND. HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR OVERTRÆDELSE AF ENHVER REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER PAGT INDEHOLDT I DISSE JURIDISKE VILKÅR ELLER AF ENHVER GÆLDENDE LOV ELLER REGULERING. VI KAN OPSIGE DIN BRUG AF ELLER DELTAGELSE I TJENESTERNE ELLER SLETTE DIN KONTO OG ALT INDHOLD ELLER INFORMATION, SOM DU HAR SENDT, TIL ENHVER TID, UDEN ADVARSEL, EFTER VORES EGET SKØN.

Hvis vi opsiger eller suspenderer din konto af en eller anden grund, er det forbudt for dig at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller en tredjeparts navn, selvom du måske handler på vegne af tredjeparten.

Ud over at opsige eller suspendere din konto forbeholder vi os ret til at tage passende retslige skridt, herunder uden begrænsning at forfølge civilretlige, strafferetlige og påbudsmæssige retsmidler.

ÆNDRINGER OG AFBRYDELSER

 

Vi forbeholder os ret til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af tjenesterne til enhver tid eller af enhver grund efter vores eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores tjenester. Vi forbeholder os også ret til at ændre eller afbryde hele eller dele af tjenesterne uden varsel til enhver tid. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen modifikation, prisændring, suspension eller afbrydelse af tjenesterne.

ÆNDRINGER OG AFBRYDELSER Vi kan ikke garantere, at tjenesterne vil være tilgængelige til enhver tid. Vi kan opleve hardware-, software- eller andre problemer eller være nødt til at udføre vedligeholdelse relateret til tjenesterne, hvilket resulterer i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os ret til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, afbryde eller på anden måde modificere tjenesterne til enhver tid eller af enhver grund uden varsel til dig. Du accepterer, at vi ikke har noget som helst ansvar for tab, skade eller ulejlighed forårsaget af din manglende evne til at få adgang til eller bruge tjenesterne under enhver nedetid eller afbrydelse af tjenesterne. Intet i disse juridiske vilkår skal fortolkes som en forpligtelse for os til at vedligeholde og supportere tjenesterne eller til at levere rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed.

GÆLDENDE LOV

Disse juridiske vilkår er underlagt og defineret i henhold til lovgivningen i Colorado, USA. og du accepterer uigenkaldeligt, at domstolene i Colorado skal have eksklusiv jurisdiktion til at løse enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med

disse juridiske vilkår.

TVIST OG LØSNING

Du accepterer uigenkaldeligt at underkaste alle tvister i forbindelse med disse juridiske vilkår eller det juridiske forhold, der er etableret ved disse juridiske vilkår, jurisdiktionen for domstolene i Colorado. Sophyy bevarer også retten til at anlægge sag om sagens substans ved domstolene i det land, hvor du bor, eller, hvis disse juridiske vilkår er indgået i forbindelse med din handel eller profession, i delstaten

dit hovedforretningssted.

RETTELSER

 

Der kan være oplysninger på tjenesterne, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på tjenesterne til enhver tid uden forudgående varsel.

ANSVARSFRASKRIVELSE

TJENESTERNE LEVERES, SOM DE ER OG FOREFINDES. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF TJENESTERNE VIL VÆRE PÅ DIN EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VI OS ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED TJENESTERNE OG DIN BRUG AF DEM, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF TJENESTERNES INDHOLD ELLER INDHOLDET AF WEBSTEDER ELLER MOBILAPPLIKATIONER, DER ER KNYTTET TIL TJENESTERNE, OG VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR (1) FEJL, MANGLER ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD OG MATERIALER, (2) PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM AF ENHVER ART SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTERNE, (3) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ALLE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG/ELLER ØKONOMISKE OPLYSNINGER, DER ER GEMT DERI, (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSION TIL ELLER FRA TJENESTERNE, (5) EVENTUELLE FEJL, VIRA, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, DER KAN OVERFØRES TIL ELLER GENNEM TJENESTERNE AF ENHVER TREDJEPART, OG/ELLER (6) EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I ETHVERT INDHOLD OG MATERIALE ELLER FOR ETHVERT TAB ELLER SKADE AF ENHVER ART, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUGEN AF ETHVERT INDHOLD, DER ER SENDT, TRANSMITTERET ELLER PÅ ANDEN MÅDE GJORT TILGÆNGELIGT VIA TJENESTERNE. VI GARANTERER IKKE OG PÅTAGER OS IKKE ANSVARET FOR NOGET PRODUKT ELLER NOGEN TJENESTE, DER ANNONCERES ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART VIA TJENESTERNE, NOGET HYPERLINKET WEBSTED ELLER NOGET WEBSTED ELLER MOBILAPPLIKATION, DER VISES I NOGET BANNER ELLER ANDEN REKLAME, OG VI VIL IKKE VÆRE EN PART I ELLER PÅ NOGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIGE FOR AT OVERVÅGE NOGEN TRANSAKTION MELLEM DIG OG NOGEN TREDJEPARTSUDBYDERE AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM MED KØB AF ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE GENNEM ETHVERT MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DØMMEKRAFT OG UDVISE FORSIGTIGHED, HVOR DET ER RELEVANT.

ANSVARSBEGRÆNSNINGER

 

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VI ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, HERUNDER TABT FORTJENESTE, TABT OMSÆTNING, TAB AF DATA ELLER ANDRE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTERNE, SELVOM VI ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

ANSVARSFRASKRIVELSE

 

Der kan være oplysninger på tjenesterne, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på tjenesterne til enhver tid uden forudgående varsel.

SKADESLØSHOLDELSE

 

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os skadesløse, herunder vores datterselskaber, associerede selskaber og alle vores respektive ledere, agenter, partnere og medarbejdere, fra og mod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller efterspørgsel, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter, foretaget af enhver tredjepart på grund af eller som følge af: (1) dine bidrag; (2) brug af tjenesterne; (3) overtrædelse af disse juridiske betingelser; (4) enhver overtrædelse af dine erklæringer og garantier, der er angivet i disse juridiske betingelser; (5) din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (6) enhver åbenlys skadelig handling over for enhver anden bruger af tjenesterne, som du er forbundet med via tjenesterne. Uanset ovenstående forbeholder vi os ret til, for din regning, at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af

enhver sag, som du er forpligtet til at skadesløsholde os for, og du accepterer at samarbejde, for din regning, med vores forsvar af sådanne krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om ethvert sådant krav, handling eller procedure, som er underlagt denne skadesløsholdelse, når vi bliver opmærksomme på det.

SKADESLØSHOLDELSE

 

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os skadesløse, herunder vores datterselskaber, associerede selskaber og alle vores respektive ledere, agenter, partnere og medarbejdere, fra og mod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller efterspørgsel, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter, foretaget af enhver tredjepart på grund af eller som følge af: (1) dine bidrag; (2) brug af tjenesterne; (3) overtrædelse af disse juridiske betingelser; (4) enhver overtrædelse af dine erklæringer og garantier, der er angivet i disse juridiske betingelser; (5) din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (6) enhver åbenlys skadelig handling over for enhver anden bruger af tjenesterne, som du er forbundet med via tjenesterne. Uanset ovenstående forbeholder vi os ret til, på din bekostning, at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af enhver sag, som du er forpligtet til at holde os skadesløse for, og du accepterer at samarbejde, på din bekostning, med vores forsvar af sådanne krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om ethvert sådant krav, handling eller procedure, som er underlagt denne skadesløsholdelse, når vi bliver opmærksomme på det.

BRUGERDATA

 

Vi opbevarer visse data, som du sender til tjenesterne, med det formål at

styring af tjenesternes ydeevne samt data vedrørende din brug af tjenesterne. Selvom vi udfører regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopieringer af data, er du ene og alene

ansvarlig eller en dais mar vou transmiror harrelaies til enhver acuviy vou nave foretaget ved hjælp af tjenesterne. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab eller beskadigelse af sådanne data, og du giver hermed afkald på enhver ret til handling mod os som følge af et sådant tab eller beskadigelse af sådanne data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OG UNDERSKRIFTER

 

Besøg på tjenesterne, afsendelse af e-mails til os og udfyldelse af onlineformularer udgør elektronisk kommunikation. Du giver dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, afsløringer og anden kommunikation, som vi giver dig elektronisk, via e-mail og på tjenesterne, opfylder ethvert lovkrav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. DU ACCEPTERER HERMED BRUGEN AF ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRER OG ANDRE OPTEGNELSER OG ELEKTRONISK LEVERING AF MEDDELELSER, POLITIKKER OG OPTEGNELSER OVER TRANSAKTIONER, DER ER INDLEDT ELLER AFSLUTTET AF OS ELLER VIA TJENESTERNE. Du giver hermed afkald på alle rettigheder eller krav i henhold til vedtægter, bestemmelser, regler, forordninger eller andre love i enhver jurisdiktion, der kræver en original underskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske optegnelser, eller til betalinger eller tildeling af kreditter på anden måde end elektronisk.

BRUGERE OG BEBOERE I CALIFORNIEN

 

Hvis en klage over os ikke løses tilfredsstillende, kan du kontakte Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs skriftligt på adressen 1625 North Market Blvd, Suite N 112, Sacramento,

Californien 95834 eller pr. telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254

DIVERSE

 

Disse juridiske vilkår og eventuelle politikker eller driftsregler, som vi har offentliggjort på tjenesterne eller med hensyn til tjenesterne, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse juridiske vilkår, skal det ikke fungere som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse juridiske vilkår gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Vi kan til enhver tid overdrage alle eller dele af vores rettigheder og forpligtelser til andre. Vi er ikke ansvarlige for tab, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaget af nogen årsag uden for vores rimelige kontrol. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse juridiske vilkår fastslås at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse juridiske vilkår og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Der oprettes ikke noget joint venture, partnerskab, ansættelses- eller agenturforhold mellem dig og os som følge af disse juridiske vilkår eller brug af tjenesterne. Du accepterer, at disse juridiske vilkår ikke vil blive fortolket imod os i kraft af, at vi har udarbejdet dem. Du giver hermed afkald på ethvert forsvar, du måtte have baseret på den elektroniske form af disse juridiske vilkår og den manglende underskrift fra parterne til at udføre disse juridiske vilkår.

Kontakt os

For at løse en klage vedrørende tjenesterne eller for at modtage yderligere oplysninger om brugen af tjenesterne, bedes du kontakte os på:

contact@sophyy.com