Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

sophyy.com har åtagit sig att skydda sina användares integritet. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, avslöjar och skyddar information som vi får från besökare på vår webbplats www.sophyy.com


 Din tillgång till och användning av vår webbplats innebär att du accepterar vår integritetspolicy och våra användarvillkor.
Insamling och användning av information: Vi samlar in information från användare på olika sätt, t.ex. genom registreringsformulär, kontaktformulär och analysspårning.

De typer av information som vi kan samla in inkluderar, men är inte begränsade till:
Personuppgifter såsom namn, e-postadress, postadress och telefonnummer
Demografisk information som ålder, kön och plats
Teknisk information såsom IP-adress, webbläsartyp och operativsystem


Vi använder den insamlade informationen för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med användare och svara på förfrågningar samt för andra ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller som meddelas användarna vid tidpunkten för insamlingen.


Utlämnande av information: Vi kan dela den information vi samlar in med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, bedriva vår verksamhet eller betjäna användare.

Vi kräver att dessa tredjepartsleverantörer förbinder sig att hålla informationen konfidentiell och endast använda den i syfte att tillhandahålla de tjänster vi efterfrågar.


Vi kan också lämna ut information för att följa gällande lagar, svara på förfrågningar från myndigheter, genomdriva våra policyer, skydda våra rättigheter eller skydda användarnas eller andras säkerhet.


Datasäkerhet: Vi använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda den information vi samlar in från obehörig åtkomst, utlämnande, ändring eller förstörelse.


Ändringar av denna integritetspolicy: Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Om vi gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att uppdatera ikraftträdandedatumet ovan och publicera den uppdaterade sekretesspolicyn på vår webbplats.
Kontaktinformation:

Om du har några frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy kan du kontakta oss via chatt eller contact@sophyy.com .